• А
 • Б
 • В
 • Г
 • Д
 • Е
 • Ж
 • З
 • И
 • К
 • Л
 • М
 • Н
 • О
 • П
 • Р
 • С
 • Т
 • У
 • Ф
 • Х
 • Ц
 • Ч
 • Ш
 • Э
 • Ю
 • Я
 • A
 • B
 • C
 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • Q
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • X
 • Y
 • Z
 • #
 • Текст песни Эдуард Хиль - Я очень рад, ведь я, наконец, возвращаюсь домой

  Просмотров: 7
  0 чел. считают текст песни верным
  0 чел. считают текст песни неверным
  Тут находится текст песни Эдуард Хиль - Я очень рад, ведь я, наконец, возвращаюсь домой, а также перевод, видео и клип.

  Ааааааааа йаа-йа-йаааааа
  Йаа-йаа-йаааааа йааааа
  йа-йааааа
  о-о-ОО-О-ООООйаа йа-йаааа
  Йаа-йаа-йаааааа йааааа
  йа-йааааа

  Е-е-е-е-е Е-е-е Е-е-еее
  О-о-о-о-оооо (та-та та-та тааа )
  Е-е-е-е-е Е-е-е Е-е-еее
  о-о-о-о-оооооООООоааа аааа аааа аа ооаааа...

  На-на-на-на-на-на-на-на-на-на-наааа
  на-на-на-на-на на-на-наннна на нааа. нана-наа... на-наНА-НА-НА!
  Нана-нана-наааааааааааааааааааааааааа
  ноо-на-наааааааааа
  на-на-нааа-нааа на-наааааа
  лаааааа-ла-ла-лаааа
  ла-ла-лаааа лаааа лаааа лаалааа

  оо-о о ооо ооо оо ооо о о оооо
  ло-ло-ло-лол ло ло лооо ло ло лоооо
  ло-ло-ло-ло лооол

  аааааа-ЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫыыыы-ыы-ыы-ыыыы
  ла-ла-лааа лаааа лаа-лааа....
  О-о-о-О-ООООО Пап Пара ла ла лааа ла-ла лааа
  ла-ла лаааа лаааа ла-ла

  Ла-ла ла-ла лалла ла лааа ла ла лооо
  Траляляля лёёёёааа
  Траля-ляля лялль ля ля ля ля-ля ляя Уааха-ха-ха-хО !
  Уха-ха-ха-ха-хО
  Оха-ха-ха-ха-хО
  Оха-ха-ха-ха-хО
  Ла-ла-ла-ла-ла-ла Ла-ла-ла-ла-ла-ла Ла-ла-ла-ла-ла-ла Ла-ла-ла-лАА !..

  ААААаааааа лааа-ла-лаааа лалалааа лаааа ла-лааа
  Ооооооооооо лааа-ла-лаааа лалалааа лаааа ла-лааа

  Ла-ла ла-ла лалла ла лалла ла лааа .. О-о-о-о-ООу

  Ла-ла ла-ла лалла ла лалла ла лааа .. О-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о.......

  AAAAAAAAA yaa-ya-yaaaa
  Yaa yaa-yaa-AAAA AAAA
  ya-yaaaaa
  oh-G-O-ya-yaaaa OOOOyaa
  Yaa-yaa-yaaaaaa yaaaaa
  ya-yaaaaa
  Ee-ee-ee-ee-ee-eee
  Oh-oh-oh-oh-oooo (ta-ta ta-ta taaaam)
  Ee-ee-ee-ee-ee-eee
  oh-oh-oh-oh-ahhh ahhh oooooOOOOoaaa aa ooaaaa ...
  Na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-NAAA
  na-na-na-na-na-na-na at NAAA Nunn. nana-na-naa ... Nana-ON-ON!
  Nana-nana-naaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
  Noo-on-naaaaaaaaaa
  na-na-NAAA NAAA-on-naaaaaa
  laaaaaa la la laaaa
  la la laaaa laaaa laaaa laalaaa
  oo-ooo, ooo oh oh oh oh oo ooo oooo
  lo-lo-lo-lo lol lo lo lo looo loooo
  lo-lo-lo-lo loool
  aaaaaa-YYYYYYYYYYYyyyy-yy-yy-yyyy
  la la laaa laaaa Laa laaa ....
  Oh-oh-oh-oh-ooooh la la Pape Couple laaa la la laaa
  la la laaaa laaaa la la
  La la la la la Lalla laaa la la looo
  Tralyalyalya lёёёёaaa
  Tralee lyall Lala la la la la la Uaaha Laa-ha-ha-ha!
  Ear-ha-ha-ha-ho
  Oha-ha-ha-ha-ho
  Oha-ha-ha-ha-ho
  La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la Laa! ..
  Aaaaaaaaaa laaa la laaaa lalalaaa laaaa la laaa
  Ooooooooooo laaa la laaaa lalalaaa laaaa la laaa
  La la la la la Lalla Lalla la laaa .. Oh-oh-oh-oh-TOC
  La la la la la Lalla Lalla la laaa .. Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh .......

  Опрос: Верный ли текст песни?
  ДаНет